Forfatter arkiv

Ny adresse

Møtelokalet er på samme sted men vi har fått ny adresse. Den nye adressen er:

Bekkelia 4

2068 Jessheim

DNL Kongsvinger er lagt ned

All økonomisk støtte fra Kongsvinger kommune opphørte og medlemmene i gruppa hadde ingen mulighet til å fortsette driften av gruppa. Dette er trist for alle lenkemedlemmer. Vi får ta med oss alle gode minner om flotte møter i hytta, pilke konkurranser og familieskirenn.

Hjemmeside og e-mail

Vi har hatt problemer med redigering av hjemmeside og ikke kunnet åpne e-post siden medio juni. Vi leser og svarer etter hvert.

For redaksjonen