Forfatter arkiv

God jul og Godt nytt år

Vi ønsker alle lenker og de som ennå ikke har funnet veien til vårt møtelokale en God jul og ett godt nytt år.

Vi har møte mandag 30 desember kl. 19.00

Ny adresse

Møtelokalet er på samme sted men vi har fått ny adresse. Den nye adressen er:

Bekkelia 4

2068 Jessheim

DNL Kongsvinger er lagt ned

All økonomisk støtte fra Kongsvinger kommune opphørte og medlemmene i gruppa hadde ingen mulighet til å fortsette driften av gruppa. Dette er trist for alle lenkemedlemmer. Vi får ta med oss alle gode minner om flotte møter i hytta, pilke konkurranser og familieskirenn.

Hjemmeside og e-mail

Vi har hatt problemer med redigering av hjemmeside og ikke kunnet åpne e-post siden medio juni. Vi leser og svarer etter hvert.

For redaksjonen