Arkiv for januar 2018

Oslo Nord har lagt ned gruppa

Oslo kommune så ikke lenger verdien i å ha en gruppe lengst nord i Oslo. Da den økonomiske støtten fra kommunen  ble stoppet var det ikke lenger mulig og holde liv i gruppa.

Det er fortsatt 2 grupper i Oslo:

Oslo´79

Kakkelovnskroken 2,

0954 Oslo

tlf: 482 19 363

Møte: Onsdager kl. 19.00 –

 

Oslo´89

Kristiansandsgt 11c, 0463 Oslo

tlf:22 23 44 60

Møte: Mandager kl.19.00-

Kontaktåpent: Onsdager kl. 11.00-13.00

Kafè/kontaktåpent: Lørdager kl. 11.00-14.00

For redaksjonen